تاریخ انتشار: 1400/12/23 11:53
کد خبر: 24641

اعلام برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور

برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

اعلام برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم:

یکشنبه ۱۴ فروردین 

داماشیان گیلان - شهرداری فومن- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

دوشنبه ۱۵ فروردین 

سامیت تهران- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید رهنما شهریار تهران

ستاره اتحاد تبریز- مقاومت آستارا - ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه شهرداری تبریز آذربایجان شرقی

جوان نوین ساری- مقاومت تهران- ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهداء ساری مازندران

پارسا صنعت خراسان جنوبی- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

کیا تهران - دریای بابل- ساعت ۲۰ – ورزشگاه بعثت تهران تهران

کیان اراک - یزد لوله- ساعت ۲۰ – ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک مرکزی

فولاد هرمزگان- استقلال شوش- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان

نفت امیدیه -  فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت امیدیه خوزستان

سپاهان نوین ایذه - نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

اتحاد کامیاران- علوی خرمدره زنجان ۲۰:۳۰ سوم متعاقبا اعلام می گردد

سه شنبه ۱۶ فروردین

شاهین بجنورد- نوین کشاورز علی آباد- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه ۱۹مهر بجنورد

شادکام مشهد - ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه ثامن الائمه)ع) مشهد

بنیامین ورزشی تهران- سردار بوکان- ساعت ۲۰ – ورزشگاه شهید رهنما شهریار

چهارشنبه ۱۷ فروردین

پانیک گیلان –آرتام تبریز- ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته چهارم

یکشنبه ۲۱ فروردین

شهرداری فومن -ستاره اتحاد تبریز- ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

آریو اسلامشهر- جوان نوین ساری - ساعت ۲۰– ورزشگاه شهدا اسلامشهر

دریای بابل - پارسا صنعت خراسان جنوبی - ساعت ۲۰– ورزشگاه شهدا سیمرغ

سپاهان نوین اصفهان - سپاهان نوین ایذه - ساعت ۲۰– ورزشگاه نقش جهان اصفهان

یزد لوله - سامیت تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه شهید نصیری یزد

نفت و گاز گچساران - نفت امیدیه- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه نفت اهواز

استقلال شوش- کیان اراک- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه تختی شوش

دوشنبه ۲۲ فروردین

ستارگان مردان پاشا - کیا تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه انقلاب کرج البرز

نوین کشاورز علی آباد –شادکام مشهد- ساعت ۲۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

فرهنگ رامهرمز -فولاد هرمزگان- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه تختی رامهرمز خوزستان

علوی خرمدره زنجان - بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

سه شنبه ۲۳ فروردین

مقاومت تهران- شاهین بجنورد- ساعت ۲۰– ورزشگاه غدیر تهران

مقاومت آستارا- اتحاد کامیاران - ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه سردارجنگل رشت

سردار بوکان - پانیک گیلان - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه آزادی مهاباد

آرتام تبریز - داماشیان گیلان - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهرداری تبریز

هفته پنجم

یکشنبه ۲۸ فروردین

پارسا صنعت  خراسان جنوبی -   ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

یزد لوله - استقلال شوش- ساعت ۲۰– ورزشگاه شهید نصیری یزد

کیان اراک - فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک

کیا تهران – شادکام مشهد- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه بعثت تهران

نفت امیدیه -سپاهان نوین اصفهان - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهدای نفت امیدیه

سپاهان نوین ایذه - سامیت تهران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

جوان نوین ساری - دریای بابل- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه شهدا ساری

فولاد هرمزگان - نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

دوشنبه ۲۹ فروردین

شاهین بجنورد  - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد

علوی خرمدره زنجان - مقاومت آستارا - ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

اتحاد کامیاران - شهرداری فومن- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

نوین کشاورز علی آباد - مقاومت تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

پانیک گیلان - بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه پوریای ولی تالش

ستاره اتحاد تبریز-آرتام تبریز- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهرداری تبریز

سه شنبه ۳۰ فروردین

داماشیان گیلان- سردار بوکان- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته ششم

دوشنبه ۵ اردیبهشت

سامیت تهران -  نفت امیدیه -ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید رهنما شهریار

سپاهان نوین اصفهان - فولاد هرمزگان -ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شهرداری فومن - مقاومت آستارا-ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت

پانیک گیلان -علوی خرمدره زنجان ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه پوریای ولی تالش

فرهنگ رامهرمز - استقلال شوش ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه تختی رامهرمز

سپاهان نوین ایذه- یزد لوله ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

نفت و گاز گچساران - کیان اراک ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه نفت اهواز

سه شنبه ۶ اردیبهشت

شادکام مشهد- پارسا صنعت خراسان جنوبی  ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد

ستارگان مردان پاشا - جوان نوین ساری - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

آریو اسلامشهر- مقاومت تهران- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهداء اسلامشهر

بنیامین ورزشی تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید رهنما شهریار

کیا تهران -نوین کشاورز علی آباد- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه بعثت تهران

آرتام تبریز - اتحاد کامیاران- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه شهرداری تبریز

سردار بوکان - ستاره اتحاد تبریز- ساعت ۲۰:۴۵- ورزشگاه آزادی مهاباد

چهارشنبه ۷ اردیبهشت

دریای بابل - شاهین بجنورد- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ

هفته هفتم

شنبه ۱۰ اردیبهشت

فولاد هرمزگان - سامیت تهران- ساعت ۲۰– ورزشگاه خلیج فارس

یزد لوله - فرهنگ رامهرمز - ساعت ۲۰– ورزشگاه شهید نصیری

علوی خرمدره زنجان - شهرداری فومن- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

کیان اراک - سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

نفت امیدیه- سپاهان نوین ایذه - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهدای نفت

استقلال شوش - نفت و گاز گچساران- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه تختی

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت

پارسا صنعت خراسان جنوبی - کیا تهران- ساعت ۱۹:۴۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

نوین کشاورز علی آباد - آریو اسلامشهر- ساعت ۲۰:۱۵– ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

داماشیان گیلان- پانیک گیلان- ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه سردار جنگل رشت

جوان نوین ساری – شادکام مشهد - ساعت ۲۰:۳۰– ورزشگاه شهداء ساری

اتحاد کامیاران - سردار بوکان - ساعت ۲۰:۴۵– ورزشگاه آزادی کامیاران

ستاره اتحاد تبریز- بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰:۴۵– ورزشگاه شهرداری تبریز

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت

مقاومت آستارا –آرتام تبریز- ساعت ۱۶:۴۵– ورزشگاه وحدت آستارا

شاهین بجنورد  - ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۶:۴۵– ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد

مقاومت تهران -دریای بابل- ساعت ۱۶:۴۵– ورزشگاه غدیر تهران

*در صورتی که تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه مبارک رمضان باشد،دیدارهای شماره ۴۷۱،۴۷۲،۴۷۳ پس از اذان مغرب شهرستان میزبان برگزار خواهد شد ضمن اینکه دیدار دو تیم مقاومت آستارا-آرتام تبریز به ورزشگاه سردار جنگل رشت منتقل می گردد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://fartakvarzeshi.com/d/3qayyj

اخبار مرتبطآخرین اخبار


شروع مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته سوم کشور به تعویق افتاد!
با درخواست کمیته انضباطی؛

مبنای صعود و سقوط باتوجه به ابلاغیه فدراسیون مشخص شده است
فراهانی در گفتگویی اختصاصی با فرتاک ورزشی عنوان کرد؛

نحوه صعود و سقوط مسابقات لیگ دسته سوم کشور در فصل 1401-1400 اعلام شد
با اعلام امیرحسین فراهانی مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم؛

 تصمیم همدانی ها برای حضور در لیگ دسته سوم جدی تر شد
تلاش برای ورود ملایر به لیگ دسته سوم کشور؛