تاریخ انتشار: 1397/03/19 01:59
کد خبر: 144800

انتظار بجنورد در حمله بهتر از پرسپولیس؛ مشکی پوشان بدتر از هیرکانی چالوس! (مقایسه آماری)

انتظار بجنورد در خط حمله از پرسپولیس تهران بهتر می‌باشد و همچنین هیرکانی چالوس در خط حمله از مشکی پوشان موفق تر بود.
انتظار بجنورد در حمله بهتر از پرسپولیس؛ مشکی پوشان بدتر از هیرکانی چالوس! (مقایسه آماری)

گروه اول لیگ سه_ گل زده : ۲۲۸

لیگ برتر: گل زده : ۵۱۸

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل زده هرتیم در کل فصل: ۱۲/۶۶

لیگ برتر: میانگین گل زده هرتیم در کل فصل: ۱۷/۲۶

گروه اول لیگ سه_ میانگین تعداد گل در هر بازی: ۲/۵۳

لیگ برتر: میانگین تعداد گل در هر بازی: ۲/۱۶

گروه اول لیگ سه_ میانگین امتیاز گیری تیم اول(چوکای تالش): ۱/۸۳

لیگ برتر: میانگین امتیاز گیری تیم اول(پرسپولیس): ۲/۱۳

گروه اول لیگ سه_ میانگین امتیازگیری تیم آخر(آرش ری): ۰/۱۶

لیگ برتر: میانگین امتیازگیری تیم آخر(مشکی پوشان): ۰/۵

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل زده تیم اول(چوکای تالش): ۱/۳۳

لیگ برتر: میانگین گل زده تیم اول (پرسپولیس): ۱/۶

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل زده تیم آخر(آرش ری): ۱/۱۶

لیگ برتر: میانگین گل زده تیم آخر(مشکی پوشان): ۰/۵۶

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل زده بهترین خط حمله(انتظار بجنورد): ۱/۷۲

لیگ برتر: میانگین گل زده بهترین خط حمله(پرسپولیس): ۱/۶

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل خورده بهترین خط دفاع(پاراگ تهران): ۰/۶۶

لیگ برتر: میانگین گل خورده بهترین خط دفاع(پرسپولیس): ۰/۵

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل زده بدترین خط حمله(هیرکانی چالوس): ۱

لیگ برتر: میانگین گل زده بدترین تیم خط حمله(مشکی پوشان): ۰/۵۶

گروه اول لیگ سه_ میانگین گل خورده بدترین خط دفاع(آرش ری): ۲/۴۴

لیگ برتر: میانگین گل خورده بدترین تیم خط دفاع(مشکی پوشان): ۱/۶

 

تهیه و تنظیم: اسماعیل بابائی دوست


کپی لینک کوتاه خبر: https://fartakvarzeshi.com/d/45gw8o

اخبار مرتبطآخرین اخبار


گرین کشاورز نهاوند بدون باخت مسافر لیگ سه